درباره ما

در سالهای ابتدایی شروع به کار این مجموعه که بالغ بر 35 سال از کاشت این نهال گذشته بالغ بر ده ها پروژه در سبکهای متفاوت و متنوع را به ثمر رسانده است.دستیابی به این رویا مرهون تجارب و بکار گیری علم روز و تحقق هر آنچه در رویا می باشد است.

این مجموعه مدعی است در هر منطقه از تهران لوکس یک اثر ماندگار از خود به جا گذاشته و هم اکنون نیز بالغ بر 000/85 متر مربع در دست ساخت دارد که لوکس بودن، رفاه و ایمنی را سرلوحه خود قرار داده است.

ما تا کنون علاوه بر تولید مسکن در بالاترین سطح کیفیت، هر آینه در تدارک بهترین متریال از مراجع اروپایی، که خاص هر مجموعه سفارش و تهیه شده است بهره برده ایم.این رویا بغیر از تشکیل یک مجموعه بازرگانی محقق نگردیده است.

در راستای بهره مندی از منابع انسانی ما نه تنها برای مجموعه رویا نیروی انسانی کارآزموده و متعهد را آموزش داده ایم، بلکه بعد از گذشت سالها میتوانیم مدعی شویم رویای دستیابی به فرهنگ جدیدی در تعهد و دانش همراه با تجربه را رسیده ایم.در حال حاضر این نیروهای کار آزموده خصوصا در بدنه مهندسی جامعه باعث افتخار این مجموعه است و در حال خدمت رسانی و اشاعه فرهنگ" هر رویایی را باید محقق کنیم" هستند.

تلاش مضاعف به روز بودن و توسعه، ما را در بدست آوردن هر رویایی یاری کرده است. امید است در اینده تحقق بخش هر رویایی باشیم.

م.ج طهرانی