مجتمع مسکونی شیرین

  • جزئیات اجرایی :
  • مساحت زمین: ۱۷۰۰ متر مربع
  • زیر بنا: ۹۲۰۰ متر مربع
  • تعداد واحد ها: ۱۰
  • تعداد طبقات: ۹
  • سیستم سازه: سازه فلزی