مجتمع مسکونی جعفر آباد

  • جزئیات اجرایی :
  • مساحت زمین: ۹۲۰ متر مربع
  • زیر بنا: ۳۲۰۰ متر مربع
  • تعداد واحد ها: ۶
  • تعداد طبقات: ۸
  • سیستم سازه: سازه فلزی
  • سیستم سرمایش و گرمایش: مک کوی