مجتمع مسکونی پیروزان ۱

توضیحات پروژه : بهره گرفتن از سبک جدیدی از مدرنیسم همراه با تمرکز بر مدیریت ساخت و ساز از مهمترین ویژگی های این ساختمان است.

  • جزئیات اجرایی :
  • مساحت زمین: ۳۵۰ متر مربع
  • زیر بنا: ۱۶۵۰ متر مربع
  • تعداد واحد ها: ۴
  • تعداد طبقات: ۶
  • سیستم سازه: قاب قلزی