مجتمع مسکونی پیروزان ۲

توضیحات پروژه : آنچه در ساخت این ساختمان مد نظر قرار گرفته است، غلبه بر موانع ساخت و ساز با برنامه ریزی و با استفاده از سیستم های مدرن مدیریتی می باشد.

  • جزئیات اجرایی :
  • مساحت زمین: ۳۵۰ متر مربع
  • زیر بنا: ۱۶۵۰ متر مربع
  • تعداد واحد ها: ۴
  • تعداد طبقات: ۶
  • سیستم سازه: قاب فلزی