مجتمع مسکونی رویا پارک

توضیحات پروژه : احساس نیاز به ساختمانی لوکس در دل منطقه ای قدیمی و اصیل در تهران، ما را بر آن داشت که در رفع این نیاز تلاش کنیم. و اکنون مفتخریم که اعلام داریم به این مهم دست یافته ایم.

  • جزئیات اجرایی :
  • مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع
  • زیر بنا: ۵۱۰۰ متر مربع
  • تعداد واحد ها: ۱۲
  • تعداد طبقات: ۸
  • سیستم سازه: سازه بتنی
  • سیستم سقف: پس تنیده
  • مهندس معمار: مهندس موسی پناه
  • مهندس تاسیسات: مهندس سرشار