مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی رویا پارک گلستان

اطلاعات پروژه​

احساس نیاز به ساختمانی لوکس در دل منطقه ای قدیمی و اصیل در تهران، ما را بر آن داشت که در رفع این نیاز تلاش کنیم. و اکنون مفتخریم که اعلام داریم به این مهم دست یافته ایم.

گالری

نمونه کارهای دیگر ما را ببینید

دیگر نمونه کارها

کاوه یک

مجتمع مسکونی

رویا پارک

مجتمع مسکونی

پیروزان یک

مجتمع مسکونی

کاوه دو

مجتمع مسکونی