مجتمع اداری

جعفر آباد

اطلاعات پروژه​

ساختمان اداری با دید 360 درجه در قلب کوه، با دسترسی آسان از مزیت های این ساختمان است.

گالری