مجتمع مسکونی

Roya Park residential complex

Galery

اطلاعات پروژه​

احساس نیاز به ساختمانی لوکس در دل منطقه ای قدیمی و اصیل در تهران، ما را بر آن داشت که در رفع این نیاز تلاش کنیم. و اکنون مفتخریم که اعلام داریم به این مهم دست یافته ایم.

نمونه کارهای دیگر ما را ببینید

دیگر نمونه کارها

پروژه مسکونی رویا پارک

مجتمع مسکونی

مباشر

مجتمع مسکونی

کاوه دو

مجتمع مسکونی

پیروزان یک

مجتمع مسکونی