مجتمع مسکونی

Roya Park residential complex

Galery

اطلاعات پروژه​

احساس نیاز به ساختمانی لوکس در دل منطقه ای قدیمی و اصیل در تهران، ما را بر آن داشت که در رفع این نیاز تلاش کنیم. و اکنون مفتخریم که اعلام داریم به این مهم دست یافته ایم.

نمونه کارهای دیگر ما را ببینید

دیگر نمونه کارها

کاوه دو

مجتمع مسکونی

پیروزان دو

مجتمع مسکونی

جعفرآباد

مجتمع مسکونی

شیرین

مجتمع مسکونی