مجتمع مسکونی

پروژه مسکونی رویا پارک

اطلاعات پروژه​

احساس نیاز به ساختمانی لوکس در دل منطقه ای قدیمی و اصیل در تهران، ما را بر آن داشت که در رفع این نیاز تلاش کنیم. و اکنون مفتخریم که اعلام داریم به این مهم دست یافته ایم.

گالری

نمونه کارهای دیگر ما را ببینید

دیگر نمونه کارها

مباشر

مجتمع مسکونی

پیروزان یک

مجتمع مسکونی

کاوه یک

مجتمع مسکونی

پیروزان دو

مجتمع مسکونی